A irodánk szolgáltatásai közé tartozik az Ügyfelek képviselete minden biztosítást érintő helyzetben, a biztosítások megkötése, kapcsolattartás és problémakezelés az ügyfeleink és a biztosító társaságok között. 

Elérhetőségek

Working Hours

Hétfő
9.00 - 16.00
Kedd
9.00 - 16.00
Szerda
9.00 - 16.00
Csütörtök
9.00 - 16.00
Péntek
9.00 - 16.00
Szombat
Zárva
Vasárnap
Zárva
Kérje ajánlatunkat még ma!

12 biztosító ajánlata 1 helyen

Védje autóját úgy, ahogy Ön szeretné!

A casco biztosítás ellentétben a kötelezővel, nem a másoknak okozott károkra nyújt fedezetet, hanem a saját autónkban keletkezet károk egy részét téríti.

Kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!

Hívás: +36 1 300 9303

Tudnivalók

Az autó sok család számára a második legértékesebb vagyontárgy, sokszor kell őrizetlenül hagynunk, sokaknak a mindennapja múlik ezen.

Szinte minden biztosító által kínált alap casco tartalmazza az elemi kár, a lopás, a rongálás, és az üvegtörés elemeket. A biztosítók kínálatában inkább ezeken felül jönnek az eltérések, melyek a többletszolgáltatásokban, és a fizetendő díjakban mutatkoznak meg.

Az alapkockázatok mellé a biztosítók különböző kiegészítőket kínálnak, melyekkel az ügyfelek teljesen egyedivé alakíthatják a biztosításukat. Ezek közül is talán a lényegesebbek a baleset biztosítás, a poggyászbiztosítás, és a kölcsön gépkocsi biztosítás. Ezen felül a piaci verseny rákényszerítette a társaságokat arra, hogy minden ügyféligénynek megfeleljen a kínálatuk, így nemrég egyre több biztosító szolgáltatása között megjelent a részleges casco biztosítás, mellyel az ügyfél maga döntheti el, hogy milyen kockázati elemeket kíván a szerződésbe belefoglalni.

Összegezve a casco biztosítás jelentése, nem más mint egy vagyonbiztosítás, melyet az ügyfél úgy alakít ki magának ahogy csak akar, olyan kockázati elemeket épít bele, melyektől valóban tart. A megfelelő szolgáltatás mellé már csak megfizethető díjakat kell megtalálni, és akkor a gépjárműben bekövetkező károkat nem egyedül kell viselnie. 

Várható kitöltési idő 15 perc

Töltse ki az igényfelmérő űrlapot

1KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
2SZERZŐDÉS KÖTÉS OKA
3SZERZŐDŐ ADATAI
4GÉPJÁRMŰ ADATAI
5CASCO BIZTOSÍTÁS ADATAI
6GÉPJÁRMŰ BIZTONSÁGTECHNIKAI BERENDEZÉSEI

Kapcsolattartási adatok

Kérjük adja meg e-mailes elérhetőségét, ahova 24 órán belül elküldhetjük az ajánlatot!

Az adatok pontos kitöltéséhez a következő dokumentumokra lesz szüksége:
- forgalmi engedély
- jogosítvány
- biztosítási kötvény (amennyiben már rendelkezik biztosítással)

Gyakran Ismételt Kérdések

A biztosítás a választott terméktől függően az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet.

 • gépjármű törés,
 • elemi és tűzkár,
 • üvegtörés,
 • lopás,
 • kisállat baleset,
 • poggyászkár,
 • munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,
 • balesetbiztosítás,
 • önrészmentes szélvédőkár,
 • kölcsöngépjármű szolgáltatás,
 • rágcsálókár,
 • segítségnyújtás (assistance szolgáltatás),
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
 • gyermekfelszerelés kárai,
 • utasbiztosítási kockázatok,
 • járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai
 • aktív kárrendezés,
 • kátyúkár,
 • business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).

A kockázatviselés nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:

 • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
 • verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett,
 • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében történtek,
 • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban keletkeztek, vagy
 • környezetszennyezés hatására következtek be.

 A biztosítási szerződés megszűnésének lehetséges okai:

 • érdekmúlás
 • felmondás
 • díjnemfizetéssel (DNF)
 • közös megegyezés

Amennyiben a biztosítási szerződés érdekmúlás miatt szűnik meg, akkor egy másik gépjárműre bármely biztosítónál köthet új szerződést. A biztosítási érdek megszűnését a szerződőnek hatósági okirat, adásvételi szerződés vagy egyéb okirat bemutatásával igazolnia kell. A biztosító kockázatviselése ezen okiratok valamelyikének keletkezése napján szűnik meg. Ebben az esetben az Ön bonus fokozata a megszűnést követő két éven belül azonos gépjármű kategóriájú új szerződésre átörökíthető.

Érdekmúlásról beszélhetünk a következő esetekben:

 • a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás
 • üzembentartó személyének változása (új üzembentartó bejegyzése, üzembentartó csere)
 • a gépjármű forgalomból történő végleges kivonása
 • biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenülése ( pl. a gépjármű helyreállíthatatlanná válása, vagy ellopása nem biztosítási esemény következtében)
 • a gépjármű megsemmisült, helyreállíthatatlanná vált, illetve helyreállítása gazdaságtalanná vált, és emiatt kivonják a forgalomból.
 • szerződő halála

A szerződés megszüntethető biztosítási év végére történő felmondással. A biztosítási szerződést annak évfordulójára, bármelyik szerződő fél (akár a szerződő, akár a biztosító) ezen időpontot megelőzően legalább 30 nappal írásban felmondhatja. A szerződés más időponttal nem mondható fel, az ügyfél a szerződést biztosítási év közben nem szüntetheti meg. A felmondást követően Önnek lehetősége van az adott gépjárműre új biztosítást kötni. Amennyiben a korábbi biztosítás megszűnésétől számított két éven belül köti meg új biztosítását, akkor a kártörténeti igazolás alapján meghatározott bonus-malus fokozat szerint sorolják be, ha két év elteltével köti meg biztosítását, akkor A00-s besorolással.

Ha a szerződés a biztosítási időszakban díjnemfizetés miatt szűnik meg, az adott biztosítási időszak tartama alatt, akkor az üzemben tartónak az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, amelynél a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetés miatt szűnt meg. Tehát az üzemben tartó annál a biztosítónál köteles a szerződést megkötni, ahol a szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg. A biztosítatlan időszakra az üzemben tartó fedezetlenségi díj megfizetésére kötelezett. A fedezetlenségi díjat azon biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt.

Casco biztosítást a biztosításkötési évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani írásban és évfordulóval akár másik biztosítótársasághoz átkötni. A casco esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de ezt érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

A casco biztosításoknál csak bonus-rendszer működik. A biztosítók kedvezményben részesítik azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződésből eredő szolgáltatásokat. A biztosítók bonus rendszerei egymástól eltérőek. A biztosítók általában a KGFB-hez hasonlóan 10 fokozatú bonus rendszert alkalmaznak.

Casco szerződésekben az önrészesedés általános megfogalmazása a következő: a Biztosító töréskár és elemi károk esetében a kárösszeg XX %-át (ez a szerződő választása alapján lehet 10, 20 vagy akár 30% is), de minimum a választott forint összegben meghatározott önrészt (50, 100, 200 eFt) a kártérítési összegből levonja. Pl: a választott önrész 10%, de minimum 50 eFt, a töréskár összege 350 eFt, akkor a biztosító 50 eFt-ot fog levonni, mivel a forint összegben megadott önrész nagyobb, mint a kárösszeg 10%-a. Lopáskár, részlopás kár ill. önálló üvegkár esetén csak a szerződés feltételeiben meghatározott %-os önrészesedést vonja le a biztosító a kártérítési összegből.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Segítséget vagy hasznos információt szeretne? Amennyiben elakad a kötési folyamatban vagy megrendelés elküldése nélkül bezárja az oldalt, telefonszám megadása esetén munkatársunk visszahívja Önt.
1KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
2SZERZŐDÉS KÖTÉS OKA
3SZERZŐDŐ ADATAI
4GÉPJÁRMŰ ADATAI
5KGFB BIZTOSÍTÁS ADATAI
6KEDVEZMÉNYEK - PÓTDÍJAK

Kapcsolattartási adatok

Kérjük adja meg e-mailes elérhetőségét, ahova 24 órán belül elküldhetjük az ajánlatot!

Az adatok pontos kitöltéséhez a következő dokumentumokra lesz szüksége:
- forgalmi engedély
- jogosítvány
- biztosítási kötvény (amennyiben már rendelkezik biztosítással)